.:: SONG SAMPLE ::.

- ReBIRTH -

Click on Jacket !


Vo : Fukui, Shu
G&Cho : Iimoto, Takahiro
G&Cho : Nasu, Toshiki
B : Okamoto, Fumihiro
Dr : Lee,Tetsu